Komitet naukowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

 

Członkowie:

dr hab. n. med. Bogna Grygiel-Górniak  (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)

dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla (Katowice)

dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM (Olsztyn)

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz (Katowice)

prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska (Warszawa)

prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Dorota Sikorska (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)

Prof. Dr. Zoltán Szekanecz (Debreczyn, Węgry)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak (Lublin)

dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof.UML (Lublin)

dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM (Kraków)

Copyrights © 2024 Via Medica