Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz (Katowice)

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko (Szczecin)

 

Członkowie Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFR  (Kraków)

prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka (Bydgoszcz)

dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla (Katowice)

dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk (Olsztyn)

dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak (Szczecin)

dr hab. n. med. Dorota Sikorska (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak (Lublin)

dr hab. n. med. Ewa Wielosz (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland (Wrocław)

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk)

dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. AK (Kraków)

Copyrights © 2022 Via Medica